Werkervaringsplaatsen bij DSS, IJsbaan Haarlem en SRO

Agros, DSS, IJsbaan Haarlem, SRO en de gemeente Haarlem hebben de handen ineen geslagen om via de sportvereniging werkervaringsplaatsen voor het beheer van sportcomplexen te creëren. Deelnemers zijn mensen die om diverse redenen de stap naar betaald werk nog niet kunnen maken. Maar waarbij dit wel het uiteindelijke doel is. Vanuit de gedachte dat sport activeert, en een werkervaringsplek motiveert om weer actief te worden op de arbeidsmarkt.

‘DSS wil als grote sportclub in Haarlem-noord verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving door maatschappelijk verantwoord te verenigen. Samen met de Stadsgarage hebben we verschillende initiatieven ontwikkeld. Zoals duurzaam verenigen (zonnepanelen op het dak), het steunen van goede doelen en het organiseren van extra sportactiviteiten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We wilden daarnaast ook werkervaringsplaatsen creëren bij de club. Zo kunnen wij moeilijk op te vullen vrijwilligerstaken beleggen bij mensen die weer werkervaring op kunnen doen. Een mooie win-win situatie’, aldus Aart Louwrier voorzitter van DSS Voetbal.

Samenwerking

Agros, een re-integratie bedrijf die voor de gemeente Haarlem en UWV mensen met een uitkering aan het werk helpt, hoorde van deze wens en organiseerde direct een afspraak. Zo ontstond binnen een paar maanden een project waarbij ook IJsbaan Haarlem en SRO met veel enthousiasme zijn aangesloten. Een exclusieve samenwerking van maatschappelijk betrokken sportorganisaties die graag onder professionele begeleiding, een respectvolle opstap bieden naar de arbeidsmarkt. Agros is namelijk fysiek bij de sportverenigingen aanwezig om de kandidaten actief te begeleiden/coachen en “arbeidsfit” te maken en om de vervolgstap naar betaald werk te realiseren. Ben Bijker, Job coach van Agros op het Pim Mulier terrein vertelt enthousiast dat de begeleiding op het terrein juist het verschil maakt. ‘Maatwerk in de locatie, de mogelijke sportactiviteiten en de klussen maken het mogelijk dat mensen weer goed in hun vel komen te zitten. En nuttig werk doen. Meedoen in de maatschappij, daar draait het om. Dat maakt dit zo’n machtig mooi werk’.

De IJsbaan en SRO hebben de benodigde werkmaterialen beschikbaar gesteld en een ruimte geregeld op het Pim Mullier terrein, om in de ochtend op te starten en om koffie te drinken. Ook is oog voor de sportieve kant. De deelnemers kunnen indien ze dit willen, op vrijwillige basis en in overleg, gebruik maken van verschillende sportactiviteiten. Dit komt het fit maken ten goede!

Groeimodel

Door deze unieke samenwerking is donderdag 14 juli met alle betrokken partijen het startschot gegeven van Raak, sport werkt! Een win – win samenwerking voor de clubs en de mensen die hier weer arbeidsritme op kunnen doen. Daarnaast krijgt het initiatief ook de mogelijkheid te groeien. De samenwerking is gebaseerd op kwaliteit en ontwikkeling. Daarbij hebben de betrokken partijen het idee in de toekomst ook andere sportverenigingen en sportparken bij het project te betrekken.