Onze diensten

Arbeidsre-integratie

Agros biedt de juiste weg naar werk. Het hebben van werk zorgt immers voor een inkomen. Daarnaast doet iemand op de werkplek sociale contacten op en creëert het hebben van een baan perspectief voor de toekomst. Om iemand aan werk te helpen, handelen wij proactief en kiezen wij de weg van een individuele, persoonlijke en een doelgerichte aanpak en dat werkt. Wij bemiddelen en begeleiden diverse kandidaten met of zonder arbeidsbeperking in opdracht van gemeenten en UWV. Agros denkt daarbij niet in beperkingen, maar in oplossingsgerichte mogelijkheden met de focus op talent en competenties. Gemiddeld 70% van onze kandidaten stroomt uit naar een duurzame baan. Dit doen wij met betrokken, ervaren en deskundige medewerkers en met behulp van een uitgebreid en gevarieerd werkgeversnetwerk in de regio Noord Holland.
Onze voordelen: Proactief, oplossingsgerichte aanpak en groot werkgeversnetwerk

Jobcoaching

Goed functioneren op een werkplek verlangt soms extra begeleiding. Mensen met verstandelijke, psychische of lichamelijke beperkingen kunnen hier veelal behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor jongeren met een strafblad. De oplossing is aan de slag gaan en vooral aan het werk te blijven. Jobcoaching van Agros biedt dan uitkomst. Op deze manier nemen kandidaten optimaal deel aan het arbeidsproces. Dit verhoogt het werkplezier en voorkomt uitval. Agros biedt succesvol maatwerk op het gebied van jobcoaching en werkt met gecertificeerde jobcoaches, die persoonlijk en betrokken zijn met de kandidaat. Niet voor niets is Agros daarom door het UWV per 4 januari 2013 erkend op grond van het Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke ondersteuning.
Onze voordelen: Erkend, gecertificeerd en betrokken

Outplacement

Als gevolg van een reorganisatie, arbeidsconflict of vastgelopen carrière ontstaan situaties dat een werknemer herplaatst of begeleid moet worden naar een andere baan. Een outplacementtraject of een re-integratie 2e spoortraject bieden dan perspectief. Het verlies van de huidige baan heeft veel impact op een werknemer. Agros beseft zich dat terdege en besteedt aandacht aan het verlies hiervan. Op een betrokken manier pakt Agros met de werknemer de draad weer op en kijkt naar haar/zijn mogelijkheden en persoonlijke situatie. Inzetbaarheid, sterke en zwakke punten, alsmede competenties worden samen met de werknemer in kaart gebracht. Waar nodig, wordt gekeken naar de behoefte aan scholing. Samen wordt er doelgericht gezocht naar een passende baan. Agros kijkt verder, binnen en buiten haar bestaande netwerk. Dit deskundige maatwerk levert een goede oplossing voor zowel de werknemer als werkgever op.
Onze voordelen: Maatwerk, doelgericht en persoonlijke begeleiding

Sociale activering

Agros vindt dat iedereen een kans in de maatschappij verdient. Een sociaal activeringstraject door Agros biedt dan uitkomst. Agros heeft expertise op het gebied van maatschappelijk werk in huis. De maatschappelijk werkers van Agros brengen in kaart wat de problemen zijn. Zij gaan met de cliënt op zoek naar een goede en structurele oplossing op basis van opgestelde doelstellingen. Snel en doeltreffend, op een sociaal, betrokken manier en op basis van vertrouwen. De opdrachtgever blijft op de hoogte van de ontwikkelingen. Agros kiest bewust voor intensieve begeleiding, omdat dit de noodzakelijke vertrouwensbasis ten goede komt. Zo komt Agros regelmatig bij kandidaten thuis. Wij maken het mogelijk dat iemand op afspraken komt, bijvoorbeeld bij de schuldhulpverlening. Het doel is mensen weer een verdiende kans in de maatschappij te geven en toekomstperspectief te bieden. Agros biedt daarin graag de helpende hand.
Onze voordelen: Intensieve begeleiding, doelgericht en flexibel

Werkervaringsplaatsen

Agros biedt een werkervaringsplaats voor kandidaten aan, waarbij de stap richting betaald werk niet direct haalbaar is, maar op termijn wel. Een werkervaringsplaats moet gezien worden als een springplank naar betaald werk en niet als einddoel. Uitgangspunt is dat de kandidaten aan de slag gaan, met behoud van uitkering. In eerste instantie richten wij ons op het opdoen van een werkritme en werknemersvaardigheden. Daarnaast geven wij ondersteuning en begeleiding bij het oplossen van de individuele en persoonlijke problemen van de kandidaat. Er wordt op de werkplek rekening gehouden met de belastbaarheid en het werktempo. In de afgesproken begeleidingsperiode blijven wij intensief monitoren en spelen wij direct in op bijzonderheden. Zodra de kandidaat er klaar voor is, wordt het vervolg van arbeidsbemiddeling direct ingezet.
Onze voordelen: Intensieve begeleiding, deskundig en snel

Bemiddelen van uitzendkrachten

Agros bemiddelt tussen uitzendkracht en werkgever. Wij begeleiden het sollicitatietraject van eerste gesprek tot handtekening op het arbeidscontract. Wij kiezen voor een persoonlijke en flexibele aanpak, zonder daarbij de belangen van de uitzendkracht en de werkgever uit het oog te verliezen.  Als de uitzendovereenkomst  eenmaal van kracht is, fungeert Agros als werkgever en vervult dan ook alle verplichtingen. Van het salaris tot de begeleiding van de jaaropgave, alles wordt geregeld. Onze consulenten zijn gespecialiseerd en ervaren. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken en kunnen daardoor snel inspelen op uw vraag.
Onze voordelen: Snel, efficiënt en deskundig

Bemiddeling en begeleiding van buitenlands personeel

Het lukt niet altijd om specifiek gekwalificeerd personeel te vinden binnen de landsgrenzen. In diverse branches moet ook weleens over de grens gezocht worden, Agros helpt hierbij. Wij werken samen met diverse internationale partners die ons ondersteunen bij de zoektocht naar gespecialiseerd buitenlands personeel. Vooral in technische branches zien wij de vraag naar buitenlands gespecialiseerd personeel snel toenemen. Agros zorgt voor huisvesting en voor vervoer van en naar het werk. Daarnaast nemen wij uw administratieve zorgen weg, door zorg te dragen voor de werkgeverspremies en verzekeringen. Wij houden intensief persoonlijk contact met uw uitzendkracht, zodat deze gemotiveerd blijft en met plezier naar het werk gaat.
Onze voordelen: Internationaal netwerk, selectief en geen omkijken naar administratie

Detachering

Detacheren biedt meer zekerheid dan uitzenden. Bij detachering stelt Agros een werknemer ter beschikking waarbij de duur van de detacheringsperiode, het aantal te werken uren  per periode en de vergoeding voor de periode vooraf zijn vastgelegd. Gedetacheerd werken via Agros houdt in dat je bij ons in dienst bent, maar aan het werk bent bij één of meer van onze opdrachtgevers. Detacheren biedt voor verschillende personeelsvraagstukken een flexibele oplossing, bijvoorbeeld voor tijdelijke onderbezetting, een project of detachering van specialistische functies. Onze gedetacheerden zijn bewezen experts met kennis van zaken binnen een specifiek vakgebied.
Onze voordelen: Flexibiliteit, continuïteit en deskundigheid

Werving & Selectie

Gekwalificeerd personeel direct bij u in dienst? Wij zoeken gericht en vinden kandidaten met de gewenste vakkennis en competenties. Wij selecteren en introduceren de meest geschikte kandidaten. Agros begeleidt de hele sollicitatieprocedure. Zo kunt u nadat u een keuze gemaakt heeft, uw nieuwe werknemer direct een arbeidscontract aanbieden. Wij nemen u daarmee een hoop werk uit handen. U heeft geen omkijken meer naar de zoektocht. Agros neemt de tijd voor uw vraag en dat vergroot de kans op succes aanzienlijk.
Onze voordelen: Gericht en efficiënt