Onze diensten voor UWV

Agros werkt in opdracht van het UWV en bemiddelt en begeleidt op een succesvolle wijze kandidaten met een uitkering. In de vorm van “Werkfit” maken, “Naar werk” bemiddelen en Jobcoaching helpen wij uitkeringsgerechtigden verder. Wij boeken hiermee bovengemiddelde resultaten. Onze kandidaten ervaren dit als zeer positief.

Bekijk ons uitgebreide dienstenpakket hieronder.

Modulaire Re-integratiediensten

Modulaire re-integratiediensten is een dienstverlening voor mensen met een ZW-uitkering of een AG-uitkering. Deze dienstverlening is erop gericht om mensen voor te bereiden op een Werkfit traject. In dit traject kunnen drie onderdelen worden ingezet:

Participatie Interventie: gericht op het ondersteunen van de Klant bij het verwerken van en omgaan met (ernstige)belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname: gericht op het ondersteunen van klanten bij het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid.

Praktijkassessment: het inzicht verkrijgen in of en binnen welke termijn de klant naar (regulier) werk is toe te leiden.

Onze voordelen: Deskundig, betrokken en intensief

Werkfit maken

Werkfit maken is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) van UWV. Werkfit maken is erop gericht om mensen met een uitkering van UWV weer geschikt te maken om het werk te hervatten. Het doel is mensen weer een verdiende kans in de maatschappij te geven en toekomstperspectief te bieden. Agros biedt daarin graag de helpende hand. We proberen hierbij belemmeringen die in de weg staan weg te nemen. Ook besteden we tijd aan het leren omgaan met belemmeringen die blijvend zijn. We versterken werknemersvaardigheden, verbeteren persoonlijke effectiviteit en brengen realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt in beeld. Snel en doeltreffend, op een sociaal, betrokken manier en op basis van vertrouwen. De arbeidsdeskundige van het UWV blijft op de hoogte van de ontwikkelingen. Agros kiest bewust voor een intensieve begeleiding, omdat dit de noodzakelijke vertrouwensbasis ten goede komt. Na het re-integratietraject kan de kandidaat weer op zoek naar werk, eventueel met behulp van scholing of bemiddeling “Naar werk”.

Onze voordelen: Intensieve begeleiding, doelgericht en flexibel

Naar werk

Naar werk, maakt het mogelijk dat een kandidaat van UWV met een ZW of AG- uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) zelf een re-integratietraject ontwikkelt en re-integratiebureau uitzoekt. Zo heeft de kandidaat zelf de regie over het traject.

Na een oriëntatiegesprek bij Agros wordt gezamenlijk met de kandidaat een re-integratieplan opgesteld. Daarin worden doelen en mogelijkheden vastgelegd en wordt bekeken welke middelen er nodig zijn om succesvol een baan te vinden. Als er overeenstemming over het plan is bereikt en UWV het plan heeft goedgekeurd, start het re-integratietraject. Iedereen die een traject bij Agros start, krijgt een vaste consulent en individuele begeleiding. Wij geven intensieve ondersteuning bij het vinden en vasthouden van werk en spreken van maatwerk. Wij helpen actief bij het solliciteren en trainen hierin, geven ondersteuning bij de beroepskeuze, verbeteren samen het curriculum vitae, helpen bij het inrichten van social media profielen en introduceren kandidaten bij werkgevers binnen ons uitgebreide netwerk en zoeken ook daarbuiten gericht naar nieuwe kansen.

Wanneer wij een passende baan hebben gevonden, dan bereiden wij samen het sollicitatiegesprek zorgvuldig voor, zodat de kandidaat nog beter voor de dag komt. Om een handje te helpen, gaan wij mee naar het sollicitatiegesprek en ondersteunen wij bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Ook daarna kan een kandidaat op ons terugvallen en hebben wij periodieke evaluatiemomenten. Agros voor extra aandacht en persoonlijke begeleiding. Onze ervaring is dat mensen hierdoor minder snel uitvallen en duurzaam aan het werk kunnen blijven. Via ons online en beveiligd volgsysteem Jobtracker kunnen wij precies zien waar wij staan in het traject met de klant.

Onze voordelen: Intensieve ondersteuning, individueel maatwerk en doelgericht.

Jobcoaching

Goed functioneren op een werkplek verlangt soms extra begeleiding. Mensen met verstandelijke, psychische of lichamelijke beperkingen kunnen hier veelal behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor jongeren met een strafblad. De oplossing is aan de slag gaan en vooral aan het werk te blijven. Jobcoaching van Agros biedt dan uitkomst. Op deze manier nemen kandidaten optimaal deel aan het arbeidsproces. Dit verhoogt het werkplezier en voorkomt uitval. Agros biedt succesvol maatwerk op het gebied van jobcoaching en werkt met gecertificeerde jobcoaches, die persoonlijk en betrokken zijn met de kandidaat. Niet voor niets is Agros daarom door het UWV per 4 januari 2013 erkend op grond van het Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke ondersteuning.

Onze voordelen: Erkend, gecertificeerd en betrokken