Onze diensten voor werkgevers

Agros houdt zich succesvol bezig met in- en uitstroom van personeel in opdracht van werkgevers. Met onze jarenlange expertise en doelgerichte werkwijze helpen wij aan personeel en nemen wij veel werk uit handen. Bekijk ons uitgebreide dienstenpakket hieronder.

Bemiddeling en begeleiding van re-integratie kandidaten

Agros biedt de juiste weg naar werk. Het hebben van werk zorgt immers voor een inkomen. Daarnaast doet iemand op de werkplek sociale contacten op en creëert het hebben van een baan perspectief voor de toekomst in de maatschappij. Om iemand aan werk te helpen, handelen we proactief en kiezen we de weg van een individuele, persoonlijke en een doelgerichte aanpak. En dat werkt. We bemiddelen en begeleiden diverse doelgroepen, met of zonder arbeidsbeperking in opdracht van gemeenten en het UWV. Agros denkt daarbij niet in beperkingen, maar in oplossingsgerichte mogelijkheden met de focus op talent en competenties. Dit doet Agros tevens bij re-integratie 2e spoortrajecten. De instroom van kandidaten naar een duurzame baan bij een werkgever is gemiddeld 70%. Dit doet Agros met behulp van een uitgebreid en gevarieerd werkgeversnetwerk in de regio Noord Holland.
Onze voordelen: Proactief, oplossingsgerichte aanpak en groot werkgeversnetwerk

Jobcoaching

Goed functioneren op een werkplek verlangt soms extra begeleiding. Mensen met verstandelijke, psychische of lichamelijke beperkingen kunnen hier veelal behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor jongeren met een strafblad. De oplossing is aan de slag gaan en vooral aan het werk te blijven. Jobcoaching van Agros biedt dan uitkomst. Op deze manier nemen kandidaten optimaal deel aan het arbeidsproces. Dit verhoogt het werkplezier en voorkomt uitval. Agros biedt succesvol maatwerk op het gebied van jobcoaching en werkt met gecertificeerde jobcoaches, die persoonlijk en betrokken zijn met de kandidaat. Niet voor niets is Agros daarom door het UWV per 4 januari 2013 erkend op grond van het Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke ondersteuning.
Onze voordelen: Erkend, gecertificeerd en betrokken

Bemiddeling en begeleiding bij garantiebanen

De garantiebanen (100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de (Rijks)overheid in de periode tussen 2015 en 2025) zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die of in de huidige Wajong zitten of binnen de Participatiewet een arbeidsvermogen tussen 20 en 80% hebben. Deze groep vraagt de nodige aandacht, begeleiding en coaching van de werkgevers. Een groot deel van deze mensen kan echter prima werken in een aangepaste functie. Mensen met een verminderd arbeidsvermogen kun je niet zomaar op een willekeurige vacature plaatsen. De banen moeten ‘passend’ worden gemaakt. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of een vermindering van de productiedruk; het zogenoemde jobcarving. Je kunt ook nieuwe functies samenstellen (functiecreatie) door eenvoudige taken van verschillende banen samen te brengen tot een baan die geschikt is als garantiebaan. Zo’n baan is voor meerdere mensen geschikt en dus duurzamer.  Agros heeft de expertise en mogelijkheden om je van personeel in het kader van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten te voorzien.
Agros bemiddelt,  heeft oog voor een goede match en begeleidt kandidaten op een betrokken manier naar deze garantiebanen. Daarnaast adviseert Agros werkgevers over het passend maken van vacatures en welke instrumenten in het kader van de Participatiewet kunnen worden ingezet.
Onze voordelen: Betrokken, oplossingsgericht en uitgebreid werkgeversnetwerk

Bemiddeling en begeleiding bij SROI

Per 1 juni 2011 besloot de Rijksoverheid SROI (Social Return On Investment) als contractvoorwaarde op te nemen bij aanbestedingen. Op deze manier stimuleert de overheid dat mensen met een afstand tot arbeidsmarkt aan de slag kunnen bij opdrachtnemers en leveranciers. Agros adviseert en voert het SROI-beleid in opdracht van gemeenten en bedrijven uit. Het plaatsen en het begeleiden van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigden vereist veel expertise. Agros is een ervaren en deskundige partij die deze groepen weet te bemiddelen op een betaalde arbeidsplaats, een leerwerkplek of een stageplaats. Niet alleen zijn wij bedreven in het werven, selecteren en plaatsen van getalenteerde kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt; wij zijn ook nog uitermate bekwaam in het coachen en begeleiden van deze groep. Agros heeft ruime ervaring met de invulling van SROI in aanbestedingstrajecten. Referentieprojecten zijn op aanvraag beschikbaar.
Onze voordelen: Expertise doelgroepen, selectief en maatwerk

Outplacement

Als gevolg van een reorganisatie, arbeidsconflict of vastgelopen carrière ontstaan situaties waarbij een werknemer herplaatst of begeleid moet worden naar een andere baan. Een outplacementtraject of een re-integratie 2e spoortraject bieden dan perspectief. Het verlies van de huidige baan heeft veel impact op een werknemer. Agros beseft zich dat terdege en besteedt aandacht aan het verlies hiervan. Op een betrokken manier pakt Agros met de werknemer de draad weer op en kijkt naar haar/zijn mogelijkheden en persoonlijke situatie. Inzetbaarheid, sterke en zwakke punten, alsmede competenties worden samen met de werknemer in kaart gebracht. Waar nodig wordt gekeken naar de behoefte aan scholing. Samen wordt er doelgericht gezocht naar een passende baan. Agros kijkt verder, binnen en buiten haar bestaande netwerk. Dit deskundige maatwerk levert een goede oplossing voor zowel de werknemer als werkgever op.
Onze voordelen: Maatwerk, doelgericht en persoonlijke begeleiding

Re-integratie tweede spoor

Als een werknemer langdurig ziek is en het onduidelijk is hoelang dit gaat duren, dan beginnen werkgever en werknemer een re-integratietraject. Vanuit Wet verbetering poortwachter zijn er verplichtingen en duidelijke regels, die voor beide gelden. Voor een werkgever kan het bijvoorbeeld betekenen dat er twee jaar loon doorbetaald moet worden. Tevens moeten beide partijen een maximale inspanning leveren om de werknemer zo spoedig mogelijk weer verantwoord aan het werk te krijgen. In eerste instantie is die inspanning gericht op terugkeer op de eigen werkplek, eventueel met aanpassingen of aanvullende voorzieningen, of op een andere functie binnen de organisatie. Het zogenaamde eerste spoor. Als dat niet mogelijk is, dan bepaalt de Wet verbeterde poortwachter dat er een inspanning wordt geleverd om de werknemer buiten de eigen organisatie een arbeidsplaats te bieden. Het zogenaamde tweede spoor. In veel gevallen wordt de re-integratie naar het tweede spoor verzorgd door een re-integratiebureau. Agros is een ervaren re-integratiepartner en specialist in de uitvoering van re-integratie tweede spoor trajecten. Onze deskundigheid, persoonlijke aandacht en uitgebreid werkgeversnetwerk bieden een maatwerkoplossing voor zowel werknemer als werkgever. Onze voordelen: Oplossingsgericht, betrokken en deskundig

Branchegerichte projecten werk en leren

Samen met diverse werkgevers en opleiders heeft Agros branchegerichte projecten werken en leren ontwikkeld. Door doelgericht te investeren in ontwikkelingsperspectief maakt Agros het mogelijk om kandidaten naar een hoger niveau te helpen en een oplossing te bieden voor het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde branches,  zoals de ICT of de techniek. Zo is er een aangepaste 2 jarige BBL opleiding opleiding beheer ICT waarin zorgvuldig geselecteerde Wajongers en kandidaten  vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs een kans krijgen om vakgericht te leren en werken. Daarbij wordt rekening gehouden met extra aandacht en een aangepast leertempo. 
Ook hebben wij samenwerking met Nederlandse taaltrainingen, waarbij er voor inburgeraars en statushouders de kans wordt geboden om de Nederlandse taalvaardigheid te ontwikkelen en arbeidsproductief te zijn . Zo werken organisaties aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan instroom van ambitieus personeel.
Onze voordelen: Doelgericht, uitgebreid netwerk en extra aandacht

Bemiddeling van uitzendkrachten

Op zoek naar een tijdelijke kracht of een deskundige partij voor het werven van personeel? Bij Agros bent u aan het juiste adres. Onze ervaren en gespecialiseerde consulenten nemen uw vacature in behandeling die we matchen met een passende kandidaat. Wij begeleiden het sollicitatietraject van A tot Z. Met een flexibele en persoonlijke aanpak, tegen aantrekkelijke tarieven leveren wij de dienstverlening die bij u past. Agros fungeert als werkgever voor de uitzendkrachten en vervult dan ook alle verplichtingen. Van het salaris tot de begeleiding van de jaaropgave, alles wordt tot in de puntjes geregeld. 24 uur per dag, 7 dagen per week. De facturering vindt bij Agros wekelijks plaats. De opdrachtgever of inlener kan, indien wenselijk, 40% overmaken naar de G-rekening. 
Onze voordelen: flexibel, efficiënt en tegen aantrekkelijke tarieven

Bemiddeling van buitenlands personeel

Het lukt niet altijd om specifiek gekwalificeerd personeel te vinden binnen de landsgrenzen. In diverse branches moet ook weleens over de grens gezocht worden. Agros helpt hierbij. Wij werken samen met diverse internationale partners die ons ondersteunen bij de zoektocht naar gespecialiseerd buitenlands personeel. Vooral in technische branches zien we de vraag naar buitenlands gespecialiseerd personeel snel toenemen. Agros zorgt voor huisvesting en voor vervoer van en naar het werk. Daarnaast nemen wij uw administratieve zorgen weg, door zorg te dragen voor de werkgeverspremies en verzekeringen. Wij houden intensief persoonlijk contact met uw uitzendkracht, zodat deze gemotiveerd blijft en met plezier naar het werk gaat.
Onze voordelen: Internationaal netwerk, selectief en geen omkijken naar administratie

Detachering

Detacheren biedt meer zekerheid dan uitzenden. Bij detachering stelt Agros een werknemer ter beschikking waarbij de duur van de detacheringsperiode, het aantal te werken uren  per periode en de vergoeding voor de periode vooraf zijn vastgelegd. Gedetacheerd werken via Agros houdt in dat je bij ons in dienst bent, maar aan het werk bent bij één of meer van onze opdrachtgevers. Detacheren biedt voor verschillende personeelsvraagstukken een flexibele oplossing, bijvoorbeeld voor tijdelijke onderbezetting, een project of detachering van specialistische functies. Onze gedetacheerden zijn bewezen experts met kennis van zaken binnen een specifiek vakgebied.
Onze voordelen: Flexibiliteit, continuïteit en deskundigheid

Werving en Selectie

Gekwalificeerd personeel direct bij u in dienst? Wij zoeken gericht en vinden kandidaten met de gewenste vakkennis en competenties. We selecteren en introduceren de meest geschikte kandidaten. Agros begeleidt de hele sollicitatieprocedure. Zo kunt u nadat u een keuze gemaakt heeft, uw nieuwe werknemer direct een arbeidscontract aanbieden. Wij nemen u daarmee een hoop werk uit handen. U heeft geen omkijken meer naar de zoektocht. Agros neemt de tijd voor uw vraag en dat vergroot de kans op succes aanzienlijk.
Onze voordelen: Gericht en efficiënt