Samenwerking Agros en Huis van het Werk

Huis van het Werk bestaat uit 38 bedrijven en organisaties in Noord-Holland Noord. Samen houdt het zich actief bezig met mobiliteit en werkzekerheid voor een groot aantal medewerkers in deze regio. Dit gebeurt door elkaar op te zoeken, kennis te delen over arbeidsmarktontwikkelingen, werknemers bij de partnerbedrijven aan het werk te houden en gebruik te maken van elkaars kennis.

Het programma ‘Werk naar werk’ als onderdeel van het hoofditem ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’ zet in op de realisatie van een regionale arbeidsmarkt waarbinnen mensen op grond van hun mogelijkheden duurzaam ‘meedoen’ en waarbij zoveel mogelijk voorkomen wordt dat ontslag aan de orde komt.

Hierbij spelen regionale en intersectorale netwerken voor en door werkgevers een zeer belangrijke rol. Dit geldt ook voor opleidingen,  die aansluitend ingezet worden op de actuele behoeften van werkgevers. Het gericht opleiden is vooral van belang om mensen met een uitkering, (gemeente of UWV), aan het werk te helpen. Agros begeleidt deze groep.