Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval. Het doel van jobcoaching is het vergroten van zelfstandigheid. Onze jobcoaches bieden onvoorwaardelijke steun.

Onze ervaring leert dat jobcoaching op verschillende manieren zorgt voor groei. Werknemers ervaren persoonlijke groei, werkgevers een toename van de hoeveelheid werk die mensen kunnen verzetten. Daartoe stellen de jobcoach, kandidaat en werkgever samen leerdoelen op. Dat geeft inzicht en werkt verbindend. Wij snappen goed wat je als werkgever vraagt van kandidaten, maar ook wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Zo kom je dichter tot elkaar.

Bij Agros werken gecertificeerde jobcoaches, met veel ervaring.  Zij coachen ‘on the job’. Door een (deel van de) dag mee te werken, wordt gelijk duidelijk wat er gebeurt op de werkvloer. Bovendien ontstaat er meer onderling begrip en vertrouwen. Zo blijkt waar iemand goed in is en waarin diegene zich nog kan ontwikkelen. Bovendien werkt het goed om kandidaten feedback te geven op basis van praktijkvoorbeelden, gecombineerd met aandachtspunten van de werkgever.

Ook interessant

Loonwaarde meting

Een loonwaarde meting meet de arbeidscapaciteit van werknemers. Bijvoorbeeld als zij niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, door ziekte of een beperking niet (meer) al hun taken kunnen uitvoeren of een lager werktempo hebben. Deze werknemers vallen onder de indicatie banenafspraak en staan in het doelgroepenregister of komen hier na de loonwaarde meting voor in aanmerking.

Op basis van een loonwaarde meting kun je als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Werkgevers die medewerkers met een verminderde loonwaarde in dienst nemen of houden, dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Onze gecertificeerde loonwaarde-experts kunnen het onderzoek uitvoeren. Zij werken volgens de uniforme methode van het ministerie van SZW en zijn opgeleid door Dariuz.

Loopbaancoaching

Als je doet wat écht bij je past, werk je met meer plezier. Dat geeft werknemers voldoening en daarvan profiteer je als werkgever. Via loopbaancoaching ontdekken mensen welke richting ze op willen en welke successen ze willen behalen. Onze gecertificeerde en ervaren loopbaancoaches gaan graag samen met jouw medewerkers aan de slag om hun wensen, drijfveren en talenten te ontdekken.

Bemiddeling en begeleiding bij garantiebanen/wet banenafspraak 

Tot  2026 geldt de ‘Wet banenafspraak’. Dan moeten werkgevers 125.000 extra banen beschikbaar hebben gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is één van de manieren om invulling te geven aan inclusief werkgeverschap.

Wij bieden hierbij ondersteuning, zowel strategisch als uitvoerend.