Agros biedt de juiste weg naar werk en participatie

We bemiddelen en begeleiden kandidaten naar een duurzame werkplek. Samen met de gemeente en de kandidaat bepalen we het doel van het traject. Dit kan een betaalde baan zijn of een participatieplaats.

We bemiddelen en begeleiden kandidaten met een Participatiewet-uitkering. Onze re-integratieconsulenten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van uitkeringsgerechtigden. We helpen kandidaten bij het ontdekken van talenten, het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, oriëntatie op de arbeidsmarkt en het maken van een beroepskeuze. Vervolgens begeleiden we hen naar regulier betaald werk of een participatieplaats. Het is voor ons van groot belang dat een kandidaat uitstroomt naar een duurzame plek. Daarom bieden we nazorg en jobcoaching. We werken outreachend en bieden maatwerk.

Agros biedt de juiste weg naar werk en participatie. Wij denken in mogelijkheden, met de focus op talent en competenties. We handelen proactief en zijn 24/7 bereikbaar. We bieden een persoonlijke en doelgerichte aanpak. Dit doet Agros met behulp van deskundige consulenten en een uitgebreid en gevarieerd werkgeversnetwerk in Noord-Holland.


Renato Meloni, klantmanager bij de gemeente Haarlem

Waar kan Agros mee helpen?

Bemiddeling en begeleiding van re-integratiekandidaten

Mensen bemiddelen en begeleiden naar werk is mensenwerk. Wij begrijpen wat er nodig is om de juiste persoon te vinden voor de juiste plek. En andersom. We maken een verschil door goed te luisteren naar kandidaten, met persoonlijke aandacht en een vaste contactpersoon. Dat we veel ervaring hebben, werkt ook. We kennen heel veel werkgevers in deze regio. Verschillende gemeentes en het UWV in Noord-Holland werken al met ons samen.

Arbeidsre-integratie van nieuwkomers/statushouders

Statushouders hebben een vergunning om in Nederland te wonen en werken. Maar waar begin je als je de weg niet weet? Bij Agros kennen we de juiste routes naar een participatieplaats, werk of opleiding. We bieden deze mensen maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het vinden van de juiste instanties, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam. Samen brengen we alle leefgebieden in kaart, waaronder de financiën. We maken inzichtelijk dat werken loont.

Arbeidsre-integratie van justitiabelen en ex-gedetineerden

Sinds 2002 bemiddelen en begeleiden we ex-gedetineerden in Noord-Holland. We hebben kennis van justitiële trajecten en werken samen met gemeenten, penitentiaire inrichtingen, de reclassering en veiligheidshuizen in Noord-Holland. Na een intakegesprek, vaak al tijdens de detentieperiode, maken we samen met de kandidaat een doelgericht plan van aanpak.

TommyTomato en Agros

TommyTomato levert (warme) lunches vol groente op basisscholen. Zo krijgen kinderen een extra portie groente binnen en leren ze nieuwe smaken kennen.  Onder het motto: ‘Alle kinderen groente-eters voor het leven maken.’ Samen groente leren eten in de klas, samen gezond leren eten: samen staat bij dit jonge bedrijf voorop. In krap drie jaar tijd groeide TommyTomato van 50 naar nu 362 deelnemende scholen.

Kan ik je helpen?

Rob Overpelt
manager projecten en innovaties

roverpelt@agros.nl
0299 472 690


Certificering

We zijn trots op ons werk en willen je zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de kwaliteit van onze diensten hoog te houden met certificeringen. Agros is VCU, NEN 4400-1, SNF en Blik op Werk gecertificeerd.