Loopbaancoaching

Als je doet wat écht bij je past, werk je met meer plezier. Dat geeft werknemers voldoening en daarvan profiteer je als werkgever. Via loopbaancoaching ontdekken mensen welke richting ze op willen en welke successen ze willen behalen. Onze gecertificeerde en ervaren loopbaancoaches gaan graag samen met jouw medewerkers aan de slag om hun wensen, drijfveren en talenten te ontdekken. Het eindrapport bevat verrassende inzichten, nieuwe kansen en duidelijke ontwikkelpunten.

Het effect van loopbaancoaching is bewezen: onderzoek wijst uit dat de tevredenheid over de arbeidssituatie na het volgen van loopbaancoaching stijgt, zelfs als de arbeidssituatie ongewijzigd blijft. Dankzij loopbaancoaching voelen werknemers zich namelijk gesteund in hun ontwikkeling. En dat versterkt hun motivatie, betrokkenheid en werkplezier. 


Bianca Cramer, loopbaancoaching

Ook interessant

Outplacement

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval. Het doel van jobcoaching is het vergroten van zelfstandigheid. Onze jobcoaches bieden onvoorwaardelijke steun.

Onze ervaring leert dat jobcoaching op verschillende manieren zorgt voor groei. Werknemers ervaren persoonlijke groei, werkgevers een toename van de hoeveelheid werk die mensen kunnen verzetten. Daartoe stellen de jobcoach, kandidaat en werkgever samen leerdoelen op. Dat geeft inzicht en werkt verbindend. Wij snappen goed wat je als werkgever vraagt van kandidaten, maar ook wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Zo kom je dichter tot elkaar.

PSO advies

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Dit instrument is gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Met het PSO keurmerk laat je als werkgever zien dat je werk maakt van sociaal ondernemen.

Re-integratie tweede spoor

Als langere tijd niet hebt gewerkt, start je daarna meestal eerst weer rustig op. Vaak bij je eigen werkgever. Die noemen we re-integratie 1e spoor. Soms lukt dat niet of kan dat niet. Bijvoorbeeld omdat er geen passende plek of passend werk is. In dat geval is jouw werkgever verplicht om te onderzoeken of je bij een andere organisatie kunt re-integreren. Dit heet ‘re-integratie 2e spoor’ of ’tweede spoortraject’.