Outplacement

Outplacement betekent dat we je begeleiden naar een nieuwe baan. De aanleiding daarvoor kan bijvoorbeeld een reorganisatie of een arbeidsconflict zijn. Anders gezegd: er is geen toekomst voor jou in je huidige functie of bij de organisatie. We weten dat dit veel impact kan hebben. Toch proberen we je te helpen om het traject te zien als kans. Je krijgt de mogelijkheid om te ontdekken wat echt goed bij je past.

Als je verplicht op zoek moet naar een andere baan kan dat van invloed zijn op je motivatie om iets nieuws te vinden. Ongewild iets anders zoeken kan stress opleveren. Mensen vertellen ook wel dat ze zich afgewezen voelen of hun collega’s missen. Dat kunnen we ons voorstellen. Daarom houden we er tijdens het traject ook rekening mee.

Voor je op zoek gaat naar ander werk, gaan we eerst op zoek naar iets anders. Namelijk: wat je kunt, wat je wilt en waar je in wilt groeien. Oftewel: jouw persoonlijke competenties, inzetbaarheid en ontwikkelpunten. Ook kijken we of je nog scholing nodig hebt, en zo ja, welke. Pas als dat duidelijk is, gaan we samen doelgericht op zoek naar werk dat bij jou past. Zo helpen we je verder.

Ook interessant

Re-integratie tweede Spoor

Als langere tijd niet hebt gewerkt, start je daarna meestal eerst weer rustig op. Vaak bij je eigen werkgever. Die noemen we re-integratie 1e spoor.

Soms lukt dat niet of kan dat niet. Bijvoorbeeld omdat er geen passende plek of passend werk is. In dat geval is jouw werkgever verplicht om te onderzoeken of je bij een andere organisatie kunt re-integreren. Dit heet ‘re-integratie 2e spoor’ of ’tweede spoortraject’.

Loopbaancoaching

Onze gecertificeerde en ervaren loopbaancoaches helpen jou graag bij het vinden van voldoening, richting en succes in jouw loopbaan. In een loopbaancoachingstraject gaan we aan de slag met jouw wensen, drijfveren en talenten.