Werkervaringsplaatsen

Soms heeft iemand door ziekte of om andere redenen een periode niet kunnen werken. Dan kan het goed werken om eerst wat ervaring op te doen op een werkervaringsplaats. Dit is een tijdelijke werkplek om te wennen aan (weer) werken. Een werkervaringsplaats biedt een mogelijkheid om op een laagdrempelige manier de belastbaarheid te vergroten en te werken aan dat wat er nodig is om goed te kunnen functioneren.

Verschillende bedrijven in Noord-Holland bieden werkervaringsplaatsen. Wij weten deze werkgevers te vinden en bieden bemiddeling voor kandidaten. Natuurlijk zoeken we een passende plek, die aansluit bij persoonlijke wensen en interesses. Daarbij streven we altijd naar een plek in de buurt, zodat de kandidaat er zelfstandig heen kan reizen. Agros heeft ook werkervaringsplaatsen waar onze eigen jobcoaches en werkbegeleiders werken. Bijvoorbeeld Sortiva in Alkmaar, Raak Sport naar Werk in Haarlem en de Sluis in Broek op Langedijk.

Na plaatsing bieden we coaching en blijven we actief betrokken en in contact. We gaan bijvoorbeeld langs op de werkplek voor een evaluatiegesprek, oftewel werkbezoek. Ook zorgen we dat de persoonlijke doelen van de kandidaat overeenkomen met de mogelijkheden op de werkplek. En natuurlijk dat deze voor alle betrokkenen duidelijk zijn.

Tijdens het traject houden we de gemeente op de hoogte van de ontwikkelingen en het vervolg.

Een betaalde baan is een logisch vervolg op een werkervaringsplaats. Dat kan een (andere) betaalde baan zijn of een vervolg op de werkervaringsplaats. Hoe dan ook: een stap verder is altijd ons streven.

Ook interessant

Arbeidsre-integratie en participatie van nieuwkomers/statushouders

Statushouders hebben een vergunning om in Nederland te wonen en werken. Maar waar begin je als je de weg niet weet? Bij Agros kennen we de juiste routes naar een participatieplaats, werk of opleiding. We bieden deze mensen maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het vinden van de juiste instanties, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam.

Samen brengen we alle leefgebieden in kaart, waaronder de financiën. We maken inzichtelijk dat werken loont.

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval.