Arbeidsre-integratie en participatie van statushouders

Statushouders hebben een vergunning om in Nederland te wonen en werken. Maar waar begin je als je de weg niet weet? Bij Agros kennen we de juiste routes naar een participatieplaats, werk of opleiding. We bieden deze mensen maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het vinden van de juiste instanties, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam. Samen brengen we alle leefgebieden in kaart, waaronder de financiën. We maken inzichtelijk dat werken loont.

Soms is betaald werk nog een brug te ver. Dan bieden we andere mogelijkheden, zoals activeringstrajecten, werkervaringsplaatsen of taalstages. Een goed voorbeeld is ons activeringstraject ‘Mannen aan de slag’. Dankzij werkervaringsplaatsen vergroten kandidaten hun netwerk, oefenen zij met de Nederlandse taal en krijgen zij inzicht in hun talenten. Een taalstage werkt als een kandidaat nog niet betaald aan de slag kan: goed voor de taalontwikkeling en werkervaring tegelijk.

De trajecten voor statushouders bieden hen een stabiele en duurzame basis voor een positieve integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Een traject bestaat uit een uitgebreide kennismaking en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, empowerment, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, sollicitatietraining en actieve begeleiding naar een passende plek. In alle fases van het traject is aandacht voor inburgering en taalvaardigheid.


Mohammed Omer, re-integratie consulent

Ook interessant

Bemiddeling en begeleiding van re-integratiekandidaten

Mensen met een participatiewet-uitkering bemiddelen en begeleiden naar werk is mensenwerk. Wij begrijpen wat er nodig is om de juiste plek te vinden voor de juiste persoon. En andersom. We bemiddelen kandidaten naar regulier betaald werk of begeleiden hen naar een participatieplaats.

Onze re-integratieconsulenten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van uitkeringsgerechtigden. Zij helpen kandidaten bij hun beroepskeuze, oriëntatie op de arbeidsmarkt, het ontdekken van hun talenten en wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval.

Bemiddeling en begeleiding social return on investment (SROI) 

De arbeidsmarkt bereikbaar maken voor iedereen: dat is ons streven. De toepassing van Social Return On Investment (SROI) biedt hiervoor volop kansen. Zowel voor werkgevers als kandidaten.

Een werkgever kan iemand een kans bieden op werk. Als dat een kandidaat is met een afstand tot de arbeidsmarkt, is het wat ons betreft een uitstekend voorbeeld van een ‘social return’.