Bemiddeling en begeleiding van re-integratiekandidaten

Mensen met een participatiewet-uitkering bemiddelen en begeleiden naar werk is mensenwerk. Wij begrijpen wat er nodig is om de juiste plek te vinden voor de juiste persoon. En andersom. We bemiddelen kandidaten naar regulier betaald werk of begeleiden hen naar een participatieplaats. Onze re-integratieconsulenten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van uitkeringsgerechtigden. Zij helpen kandidaten bij hun beroepskeuze, oriëntatie op de arbeidsmarkt, het ontdekken van hun talenten en wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Werken loont, op allerlei manieren. Werk zorgt niet alleen voor een inkomen, maar draagt ook bij aan zelfredzaamheid en eigen regie. Een werkplek biedt sociale contacten en creëert perspectief voor de toekomst in de maatschappij. En dat werkt. We bemiddelen kandidaten met een korte tot een zeer lange afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zetten we in op het hoogst haalbare op dat moment. Wanneer betaalde arbeid nog niet mogelijk is, zoeken we andere vormen van participatie.

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Daarbij stellen we haalbare, persoonlijke doelen en bieden we activatie op maat. We maken een verschil door goed te luisteren naar kandidaten, met persoonlijke aandacht en een vast contactpersoon. Dat we veel ervaring hebben, werkt ook. We kennen heel veel werkgevers in deze regio. Bovenal vinden we het belangrijk dat mensen terecht komen op een duurzame plek: een plek waar zij voor langere tijd kunnen blijven en zich kunnen ontwikkelen. Daarom bieden we nazorg en jobcoaching. We zijn en blijven actief betrokken.

Ook interessant

Arbeidsre-integratie van justitiabelen ex-gedetineerden

Sinds 2002 bemiddelen en begeleiden we ex-gedetineerden in Noord-Holland. We hebben kennis van justitiële trajecten en werken samen met gemeenten, penitentiaire inrichtingen, de reclassering en veiligheidshuizen in Noord-Holland. Na een intakegesprek, vaak al tijdens de detentieperiode, maken we samen met de kandidaat een doelgericht plan van aanpak.

Kandidaten kunnen rekenen op een individueel traject naar werk met intensieve begeleiding. Altijd persoonlijk, dankzij een vast contactpersoon. Ons uitgangspunt is positief en motiverend: we stimuleren kandidaten om goede keuzes te maken. Ook hier geldt: werken loont. Niet alleen door een inkomen, maar ook door een perspectief. Zo streven we naar het voorkomen van recidive.

Arbeidsre-integratie van jongeren  

In opdracht van gemeenten en in samenwerking met de scholen in de regio begeleiden we jongeren tussen 16 en 27 jaar oud in hun zoektocht naar betaald werk. Hier hebben we jarenlange ervaring mee. Daardoor weten we: werken loont en maatwerk werkt! De jongeren geven eerst zelf aan wat ze nodig hebben.

Arbeidsre-integratie en participatie van nieuwkomers/statushouders

Statushouders hebben een vergunning om in Nederland te wonen en werken. Maar waar begin je als je de weg niet weet? Bij Agros kennen we de juiste routes naar een participatieplaats, werk of opleiding.

We bieden deze mensen maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het vinden van de juiste instanties, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam. Samen brengen we alle leefgebieden in kaart, waaronder de financiën. We maken inzichtelijk dat werken loont.