Arbeidsre-integratie van jongeren

In opdracht van gemeenten en in samenwerking met de scholen in de regio begeleiden we jongeren tussen 16 en 27 jaar oud in hun zoektocht naar betaald werk. Hier hebben we jarenlange ervaring mee. Daardoor weten we: werken loont en maatwerk werkt! De jongeren geven eerst zelf aan wat ze nodig hebben. Dat staat centraal. Daarna betrekken we anderen. Gezamenlijk komen we tot een aanpak. Want alleen ben je goed, maar samen kom je verder.

Jongeren krijgen intensieve en persoonlijke begeleiding. Een vast contactpersoon is het eerste waar we voor zorgen. Dan volgt een persoonlijk gesprek om in kaart te brengen wat de jongere nodig heeft. Daarbij gaan we uit van kwaliteiten, kansen en mogelijkheden. Waar nodig zetten we altijd een stap verder. Zo bieden we een aangepaste beroepskeuzetest en kennen we veel werkgevers die specifiek voor hen interessant werk hebben. Eerst een stage of werkervaringsplek nodig, als opstap naar betaald werk? Kan ook!

We begeleiden jongeren met én zonder uitkering naar werk. Samen zorgen we ervoor dat een jongere participeert en daarmee onafhankelijk is en blijft van een uitkering. Ook hebben we veel ervaring in het begeleiden van jongeren afkomstig van praktijk- en speciaal onderwijs. Zij kunnen bij ons bijvoorbeeld terecht voor hulp bij een inschrijving in het doelgroepenregister. Ook hebben we contact met bedrijven die op zoek zijn naar jongeren met een indicatie banenafspraak.

Duurzame uitstroom vinden we belangrijk. Onze begeleiding stopt niet gelijk na een plaatsing: Agros kijkt verder.

Ook interessant

Bemiddeling en begeleiding bij garantiebanen/wetbanenafspraak

Tot 2026 geldt de ‘Wet banenafspraak’. Dan moeten werkgevers 125.000 extra banen beschikbaar hebben gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is één van de manieren om invulling te geven aan inclusief werkgeverschap. Wij bieden hierbij ondersteuning, zowel strategisch als uitvoerend.

Sinds 2015, na de komst van de Participatiewet, kunnen gemeenten op Agros rekenen bij de begeleiding van kandidaten met een indicatie banenafspraak.

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval.

Arbeidsre-integratie en participatie van nieuwkomers/statushouders

Statushouders hebben een vergunning om in Nederland te wonen en werken. Maar waar begin je als je de weg niet weet? Bij Agros kennen we de juiste routes naar een participatieplaats, werk of opleiding. We bieden deze mensen maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het vinden van de juiste instanties, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam. Samen brengen we alle leefgebieden in kaart, waaronder de financiën. We maken inzichtelijk dat werken loont.