Bemiddeling en begeleiding bij Wet banenafspraak

Tot 2026 geldt de ‘Wet banenafspraak’. Dan moeten werkgevers 125.000 extra banen beschikbaar hebben gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is één van de manieren om invulling te geven aan inclusief werkgeverschap. Wij bieden hierbij ondersteuning, zowel strategisch als uitvoerend. Sinds 2015, na de komst van de Participatiewet, kunnen gemeenten op Agros rekenen bij de begeleiding van kandidaten met een indicatie banenafspraak.

De talenten van kandidaten staat voorop. Onze ervaring leert dat maatwerk werkt. Elke kandidaat is uniek. Wij kijken naar mogelijkheden en kansen en gaan voor het hoogst haalbare.

Ook adviseren wij werkgevers over het passend maken van vacatures en de inzet van geschikte instrumenten. Zo helpen we iedereen verder.

Ook interessant

Werkervaringsplaatsen

Soms heeft iemand door ziekte of om andere redenen een periode niet kunnen werken. Dan kan het goed werken om eerst wat ervaring op te doen op een werkervaringsplaats. Dit is een tijdelijke werkplek om te wennen aan (weer) werken.

Een werkervaringsplaats biedt een mogelijkheid om op een laagdrempelige manier de belastbaarheid te vergroten en te werken aan dat wat er nodig is om goed te kunnen functioneren.

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval.

Arbeidsre-integratie van jongeren

In opdracht van gemeenten en in samenwerking met de scholen in de regio begeleiden we jongeren tussen 16 en 27 jaar oud in hun zoektocht naar betaald werk. Hier hebben we jarenlange ervaring mee. Daardoor weten we: werken loont en maatwerk werkt! De jongeren geven eerst zelf aan wat ze nodig hebben. Dat staat centraal.

Daarna betrekken we anderen. Gezamenlijk komen we tot een aanpak. Want alleen ben je goed, maar samen kom je verder.