Arbeidsre-integratie van justitiabelen en ex-gedetineerden

Sinds 2002 bemiddelen en begeleiden we ex-gedetineerden in Noord-Holland. We hebben kennis van justitiële trajecten en werken samen met gemeenten, penitentiaire inrichtingen, de reclassering en veiligheidshuizen in Noord-Holland. Na een intakegesprek, vaak al tijdens de detentieperiode, maken we samen met de kandidaat een doelgericht plan van aanpak.

Kandidaten kunnen rekenen op een individueel traject naar werk met intensieve begeleiding. Altijd persoonlijk, dankzij een vast contactpersoon. Ons uitgangspunt is positief en motiverend: we stimuleren kandidaten om goede keuzes te maken. Ook hier geldt: werken loont. Niet alleen door een inkomen, maar ook door een perspectief. Zo streven we naar het voorkomen van recidive.

We blijven altijd actief betrokken na een plaatsing, maar bij deze doelgroep is dat extra belangrijk. Want wat is er nodig om werk vast te houden en welke mensen vormen het vangnet als moeilijk wordt? Ook daar hebben en houden we aandacht voor, zodat kandidaten duurzaam uitstromen en uitkeringsonafhankelijk blijven. Waar nodig betrekken we specialistische hulp, bijvoorbeeld bij schulden, verslaving of huisvesting.

Voordelen: Intensief traject, motiverend, perspectief bieden, Recidive voorkomen, 1 op 1 begeleiding, klantvolgsysteem, intensieve aanpak, vertrouwensband, deskundigheid, loyaal en regionaal werkgeversnetwerk


Jeffrey Sloote, re-integratie consulent

Ook interessant

Arbeidsre-integratie van jongeren

In opdracht van gemeenten en in samenwerking met de scholen in de regio begeleiden we jongeren tussen 16 en 27 jaar oud in hun zoektocht naar betaald werk. Hier hebben we jarenlange ervaring mee. Daardoor weten we: werken loont en maatwerk werkt!

De jongeren geven eerst zelf aan wat ze nodig hebben. Dat staat centraal. Daarna betrekken we anderen. Gezamenlijk komen we tot een aanpak. Want alleen ben je goed, maar samen kom je verder.

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval.

Bemiddeling en begeleiding van re-integratiekandidaten

Mensen met een participatiewet-uitkering bemiddelen en begeleiden naar werk is mensenwerk. Wij begrijpen wat er nodig is om de juiste plek te vinden voor de juiste persoon. En andersom.

We bemiddelen kandidaten naar regulier betaald werk of begeleiden hen naar een participatieplaats.