Loonwaarde meting

Een loonwaarde meting meet de arbeidscapaciteit van werknemers. Bijvoorbeeld als zij niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, door ziekte of een beperking niet (meer) al hun taken kunnen uitvoeren of een lager werktempo hebben. Deze werknemers vallen onder de indicatie banenafspraak en staan in het doelgroepenregister of komen hier na de loonwaarde meting voor in aanmerking.

Op basis van een loonwaarde meting kun je als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Werkgevers die medewerkers met een verminderde loonwaarde in dienst nemen of houden, dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Onze gecertificeerde loonwaarde-experts kunnen het onderzoek uitvoeren. Zij werken volgens de uniforme methode van het ministerie van SZW en zijn opgeleid door Dariuz.

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen, staat op dit moment volop in de belangstelling in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij kan vervullen. Werk speelt daarin een grote rol. De overheid heeft diverse instrumenten ontwikkeld om deze inclusiviteit te bevorderen. Loonwaarde en daaraan gekoppeld loonkostensubsidie en loondispensatie zijn twee van deze instrumenten.

Bij een loonwaardemeting stelt onze gecertificeerde loonwaarde-expert vragen aan de werknemer en werkgever over het tempo, de kwaliteit en de netto werktijd van de werknemer. De uitkomst van de loonwaardemeting is een percentage. Dit percentage heb je als werkgever nodig om gebruik te kunnen maken van voorzieningen vanuit de overheid. Dankzij deze voorzieningen kunnen werknemers werken naar vermogen.

Voorheen werd de loonwaarde op diverse manieren vastgesteld. De overheid had behoefte aan meer uniformiteit. Daarom kreeg het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de opdracht om samen met de huidige aanbieders van loonwaarde-methoden te komen tot één uniforme methode voor loonwaardemeting. Wij werken volgens deze uniforme methode en zijn opgeleid door Dariuz.

Ook interessant

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval. Het doel van jobcoaching is het vergroten van zelfstandigheid. Onze jobcoaches bieden onvoorwaardelijke steun.

Onze ervaring leert dat jobcoaching op verschillende manieren zorgt voor groei. Werknemers ervaren persoonlijke groei, werkgevers een toename van de hoeveelheid werk die mensen kunnen verzetten. Daartoe stellen de jobcoach, kandidaat en werkgever samen leerdoelen op. Dat geeft inzicht en werkt verbindend. Wij snappen goed wat je als werkgever vraagt van kandidaten, maar ook wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Zo kom je dichter tot elkaar.

Bemiddeling en begeleiding bij garantiebanen/wet banenafspraak

Tot 2026 geldt de ‘Wet banenafspraak’. Dan moeten werkgevers 125.000 extra banen beschikbaar hebben gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is één van de manieren om invulling te geven aan inclusief werkgeverschap. Wij bieden hierbij ondersteuning, zowel strategisch als uitvoerend.

Bemiddeling en begeleiding re-integratiekandidaten

Mensen bemiddelen en begeleiden naar werk is mensenwerk. Wij begrijpen wat er nodig is om de juiste persoon te vinden voor de juiste plek. En andersom. We maken een verschil door goed te luisteren naar kandidaten, met persoonlijke aandacht en een vaste contactpersoon. Dat we veel ervaring hebben, werkt ook.

We kennen heel veel werkgevers in deze regio. Verschillende gemeentes en het UWV in Noord-Holland werken al met ons samen.