Loonwaardemeting

Een loonwaarde meting meet de arbeidscapaciteit van werknemers. Onze gecertificeerde loonwaarde-experts werken volgens de uniforme methode van het ministerie van SZW en zijn opgeleid door Dariuz. Tijdens het onderzoek stellen zij de werknemer en werkgever vragen over het tempo, de kwaliteit en de netto werktijd van de werknemer. Werkgevers die medewerkers met een verminderde loonwaarde in dienst nemen of houden, dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Ook interessant

Bemiddeling en begeleiding bij garantiebanen/wetbanenafspraak

Tot 2026 geldt de ‘Wet banenafspraak’. Dan moeten werkgevers 125.000 extra banen beschikbaar hebben gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is één van de manieren om invulling te geven aan inclusief werkgeverschap. Wij bieden hierbij ondersteuning, zowel strategisch als uitvoerend. Sinds 2015, na de komst van de Participatiewet, kunnen gemeenten op Agros rekenen bij de begeleiding van kandidaten met een indicatie banenafspraak.

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring.

Bemiddeling en begeleiding van re-integratiekandidaten

Mensen met een participatiewet-uitkering bemiddelen en begeleiden naar werk is mensenwerk. Wij begrijpen wat er nodig is om de juiste plek te vinden voor de juiste persoon. En andersom. We bemiddelen kandidaten naar regulier betaald werk of begeleiden hen naar een participatieplaats.

Onze re-integratieconsulenten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van uitkeringsgerechtigden. Zij helpen kandidaten bij hun beroepskeuze, oriëntatie op de arbeidsmarkt, het ontdekken van hun talenten en wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren.