Re-integratie tweede Spoor

Langdurig zieke werknemer? Agros biedt ondersteuning voor werkgevers en werknemers. Daarbij blijven we actief tot de laatste dag van de ziektewetperiode. Wij nemen je als werkgever werk uit handen met deskundig advies en uitstekende kennis van de wet- en regelgeving. Ook begeleiden we werknemers bij gesprekken met het UWV en helpen we bij de zoektocht naar een passende, nieuwe baan. Meestal met ons grote, diverse en lokale netwerk van werkgevers.   

Voor een langdurig arbeidsongeschikte medewerker heeft een werkgever minimaal twee jaar lang een re-integratieverplichting. Lukt terugkeren binnen het eigen bedrijf niet, dan moeten werkgever en medewerker samen op zoek naar passend werk bij een andere organisatie. Agros kan als re-integratie expert helpen bij dit zogenoemde ‘tweede spoor’. Daarbij staan wij klaar voor zowel de werknemer als de werkgever. Altijd met goede begeleiding: persoonlijk, betrokken en praktisch.  

Een re-integratiedossier bijhouden, dat kun je als werkgever zelf. Blijft je medewerker langdurig arbeidsongeschikt? Dan is de wet- en regelgeving soms gecompliceerd. Bij Agros werken 2e spoor specialisten die de Wet verbetering poortwachter kennen en hierover kunnen informeren en adviseren. Een tweede spoortraject kost tijd en aandacht. Agros neemt je als werkgever werk uit handen en zet zich in om vervangend passend werk voor medewerkers te zoeken.


Eric Meier, Tweede Spoor re-integratieconsulent

Ook interessant

Outplacement

Outplacement betekent dat we je begeleiden naar een nieuwe baan. De aanleiding daarvoor kan bijvoorbeeld een reorganisatie of een arbeidsconflict zijn. Anders gezegd: er is geen toekomst voor jou in je huidige functie of bij de organisatie. We weten dat dit veel impact kan hebben. Toch proberen we je te helpen om het traject te zien als kans. Je krijgt de mogelijkheid om te ontdekken wat echt goed bij je past.

Als je verplicht op zoek moet naar een andere baan kan dat van invloed zijn op je motivatie om iets nieuws te vinden. Ongewild iets anders zoeken kan stress opleveren. Mensen vertellen ook wel dat ze zich afgewezen voelen of hun collega’s missen. Dat kunnen we ons voorstellen. Daarom houden we er tijdens het traject ook rekening mee.

Loopbaancoaching

Als je doet wat écht bij je past, werk je met meer plezier. Dat geeft werknemers voldoening en daarvan profiteer je als werkgever.

Via loopbaancoaching ontdekken mensen welke richting ze op willen en welke successen ze willen behalen.

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring.

Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval. Het doel van jobcoaching is het vergroten van zelfstandigheid. Onze jobcoaches bieden onvoorwaardelijke steun.