Outplacement

Outplacement houdt in dat we samen met een werknemer op zoek gaan naar een nieuwe baan. Zo’n traject zetten we in als er voor diegene geen toekomst meer is binnen de huidige functie of organisatie. Dat kan bijvoorbeeld komen door een reorganisatie of een arbeidsconflict. Dit kan veel impact hebben op de werknemer, maar mogelijk ook op jou als werkgever. Hier hebben we aandacht voor. We bieden ondersteuning voor allebei.

Eerst brengen we samen de persoonlijke competenties, inzetbaarheid en ontwikkelpunten van de werknemer in kaart. Ook kijken we of er nog scholing nodig is, en zo ja, welke. Vervolgens gaan we samen doelgericht op zoek naar een passende baan. Daarbij maken we niet alleen gebruik van ons brede netwerk, maar kijken we ook daarbuiten. Zo bieden we een goede oplossing voor zowel werknemers als werkgevers. Dat is wat we bedoelen met deskundig maatwerk: Agros kijkt verder.

Ook interessant

Jobcoaching

Jobcoaching biedt mensen ondersteuning om met zelfvertrouwen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren met weinig werkervaring. Ook zetten we het in bij re-integratie na ziekte of een ongeval. Het doel van jobcoaching is het vergroten van zelfstandigheid. Onze jobcoaches bieden onvoorwaardelijke steun.

Onze ervaring leert dat jobcoaching op verschillende manieren zorgt voor groei. Werknemers ervaren persoonlijke groei, werkgevers een toename van de hoeveelheid werk die mensen kunnen verzetten. Daartoe stellen de jobcoach, kandidaat en werkgever samen leerdoelen op. Dat geeft inzicht en werkt verbindend.

Loopbaancoaching

Als je doet wat écht bij je past, werk je met meer plezier. Dat geeft werknemers voldoening en daarvan profiteer je als werkgever.

Via loopbaancoaching ontdekken mensen welke richting ze op willen en welke successen ze willen behalen.

Re-integratie tweede spoor

Als langere tijd niet hebt gewerkt, start je daarna meestal eerst weer rustig op. Vaak bij je eigen werkgever. Die noemen we re-integratie 1e spoor.

Soms lukt dat niet of kan dat niet. Bijvoorbeeld omdat er geen passende plek of passend werk is. In dat geval is jouw werkgever verplicht om te onderzoeken of je bij een andere organisatie kunt re-integreren. Dit heet ‘re-integratie 2e spoor’ of ’tweede spoortraject’.