ROC Horizon College

Voor een goede samenwerking moet het klikken. Om die reden organiseren we bij Agros regelmatig ‘klikgesprekken’ tussen kandidaten en mogelijke werkgevers. Maar we voeren ze ook weleens zelf. Zoals bij het ROC Horizon College (vanaf 1 augustus 2024 Talland College). Deze mbo-school zocht in 2020 een partner om kandidaten te vinden voor zogenoemde ‘participatiebanen’: werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die langere tijd niet hebben gewerkt bijvoorbeeld, of mensen met een fysieke beperking. Vanaf het eerste moment was er een goede klik en werken we succesvol samen.


Op zoek naar ongekend talent voor arbeidsmarktparticipatie: kwestie van een goede klik

Sinds een aantal jaar zoekt Agros’ manager projecten & innovaties, Pepijn van der Mije, voor het ROC Horizon College naar ‘ongekend talent’, zoals hij het zelf noemt. Zijn opdrachtgevers, John Leek en Annet Rietdijk, respectievelijk aanjager en aanspreekpunt voor participatiebanen bij de onderwijsorganisatie, zijn daar maar waar wat blij mee. Niet alleen omdat het meer participatieplaatsen oplevert, maar ook om de werkwijze. Kort samengevat: ‘Zorgvuldig en duidelijk, op basis van het goede gesprek’. Oftewel:  precies zoals ze het zelf ook graag doen. Dat klikt.

Eerlijk verhaal

Annet Rietdijk is als HR-medewerker verantwoordelijk voor Participatie en Verzuim binnen het ROC Horizon College. Diversiteit en inclusiviteit zijn voor haar belangrijke speerpunten. Ze vertelt: “Onze studentenpopulatie is heel divers, een mooie afspiegeling van de maatschappij. Daar kan het personeelsbestand meer bij aansluiten. Een inclusiever beleid zou dat ondersteunen. Ook maatschappelijk gezien zou het een logische keuze zijn, zeker voor ons als onderwijsorganisatie. Daarmee geven we het goede voorbeeld.” Collega John Leek, HR Businesspartner Techniek, Entree en VAVO, beaamt dat. Hij is al wat langer betrokken en nog net zo bevlogen: “Neem ieder mens serieus in z’n ambities. Ook als het polsstokje net wat korter is.

Er zijn altijd kansen, voor iedereen. Laat dat zien.” Tegelijkertijd zijn beiden reëel. Want een duurzame plaatsing in het kader van arbeidsmarktparticipatie kan best een uitdaging zijn. Hoe goed ieders intentie ook is. Johh: “Je moet goed nadenken waarom je het wilt. En dat is niet alleen omdat je een goed hart hebt. De begeleiding van de mensen die gebruik maken van een participatiebaan vraagt tijd en aandacht. Dat moet je niet mooier maken dan het is. Agros begrijpt dat: zij staan met twee benen op de grond. Vanaf het begin kozen ze ervoor om het eerlijke verhaal te vertellen. Dat werkt, voor iedereen.”

Vuur uit de sloffen

Agros gaat verder. Letterlijk. John verwoordt het treffend: “Pepijn zorgt niet alleen voor geschikte kandidaten, hij loopt zich ook het vuur uit de sloffen om te zorgen dat er meer plekken komen. Zo gaat hij langs bij onze managers om te vertellen over de mogelijkheden. Dat doet hij goed, maar dat laatste zou niet nodig moeten zijn. Ook als de plekken er vanzelfsprekend zijn, is er nog genoeg te doen. Het vinden van geschikte kandidaten is een uitdaging op zich. Dat laat ik graag aan Agros over.

Pepijn en zijn collega’s zijn hierin niet alleen deskundig, maar ook zorgvuldig. En snel. De lijnen zijn kort, de medewerkers heel toegankelijk. Net zo toegankelijk als iedere werkgever wat mij betreft moet zijn.” Annet vult aan: “Het zou inderdaad mooi zijn als het aanbieden van participatieplaatsen vanzelfsprekend wordt. Daar werken we aan, binnenkort start er een interne campagne. We doen het al goed, gemiddeld beter dan andere onderwijsorganisaties. Maar het kan nog beter. Ik zou graag zien dat het Talland College straks bekend staat als volledig inclusieve onderwijsorganisatie. Een plek waar we mensen niet alleen vertellen dat er altijd kansen zijn, maar ze dat ook echt laten ervaren. De arbeidsmarkt zou bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Daarover zijn Agros en wij het volledig met elkaar eens!”

Andere succesverhalen

Stap voor stap, snel vooruit

Bij Agros zeggen we vaak: we kennen de route. Dat klopt meestal, maar ook wel eens niet. Eerlijk is eerlijk: al hebben we veel ervaring, ook wij …

Bianca en Batol

Agros is actief betrokken bij werk. Dat klinkt mooi, maar hoe werkt dat in de praktijk? Dat kunnen we goed uitleggen met het verhaal van Bianca Cramer, …

TommyTomato en Agros

TommyTomato levert (warme) lunches vol groente op basisscholen. Zo krijgen kinderen een extra portie groente binnen en leren ze nieuwe smaken kennen.  Onder het motto: ‘Alle kinderen …