Succesverhaal van Alex Jansen

“Agros geeft haarscherp inzicht in de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking”alex succesverhaal agros

Alex Jansen is voormalig strategisch adviseur bij de gemeente Haarlem. Alex: “Ik heb het systeem van Social Return opgezet, dat door de hele gemeentelijke organisatie heen loopt. Social Return betekent dat we sociale voorwaarden verbinden aan onze inkoop. Vanuit dat principe leg ik connecties bij onze inkoop, zodat in iedere aanbesteding sociale voorwaarden hiervan worden opgenomen. De inkoop varieert financieel van jaar tot jaar. We kopen expertise in om mensen met een afstand tot arbeidsmarkt dichter bij werk te brengen.

Social return

Bij social return met de sociale voorwaarden, wordt een afgesproken percentage opgenomen om mensen tot de arbeidsmarkt te brengen. Het bestand van de gemeente met werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt verdelen wij zo onder de op basis van social return ingekochte partijen, waarvan Agros er een van is. Het lokaal sociaal akkoord is gelanceerd vanuit de politiek. Landelijk is toen afgesproken om mensen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen: in ieder geval de mensen die fysiek of geestelijk beperkt zijn en die we aan een baan willen helpen. Wij hebben met alle betrokken partijen, zoals het bedrijfsleven, de politiek, het onderwijs, maar ook met de re-integratiebureaus, eigenlijk vooruitlopend op de zogenaamde quotumwet, gekeken of we al mensen met een arbeidsbeperking konden plaatsen door middel van garantiebanen.

Ook met Agros. Want Agros geeft haarscherp inzicht in de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking. Juist bedrijven vragen zich af welke mensen dit zijn. Ik kan je zeggen dat dit echt niet alleen lager opgeleiden zijn. Juist ook hoog opgeleide mensen, die soms wel twee wetenschappelijke studies op hun naam hebben, maar door een beperking slechts enkele uren, bijvoorbeeld drie uur per dag in staat zijn te werken. In die drie uur presteren zij als de beste.

Neem bijvoorbeeld hoogbegaafden die autistisch zijn, die bijvoorbeeld goed in IT en software zijn. Vanwege deze specialisaties willen bedrijven juist heel graag dat soort mensen hebben. Veelal heerst er bij bedrijven onbekendheid met mensen met een arbeidsbeperking. Maar er zijn ook bedrijven die vanuit het standpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) juist deze mensen een arbeidsplaats willen aanbieden en deze mogelijkheid ook vaak hebben. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van die Quotumwet, een bedrijfswet. Je zult ook zien dat in de Aanbestedingswet het sociale en maatschappelijke een essentiële rol speelt. Bedrijven nemen dat echt serieus om hun marktpositie op deze manier te verstevigen en zichzelf op de kaart zetten.

Rol van Agros

In mijn functie creëer ik in feite openingen naar bedrijven en probeer ik met hen een duurzame relatie op te bouwen. Daar kijken we wat we samen kunnen doen. In het omslagmoment betrekken wij Agros om de geschikte kandidaten via een werving- en selectieprocedure te leveren, afhankelijk van hoe zo’n bedrijf dat wenst. Die invulling laat ik aan hen over, daar zijn zij experts in. Zij zorgen er tevens voor dat de geplaatste kandidaat van hen regelmatig nazorg krijgt, door middel van jobcoaching. Hun benadering is persoonlijk en dat geeft de kandidaat een vertrouwd gevoel. Aandacht voor de werknemer is echt een van de succesfactoren van Agros. Hun werkwijze is zeer effectief en daar zijn wij erg tevreden over”, aldus Alex Jansen.

Overzicht succesverhalen