Succesverhaal van Jaap van den Elshout

“Agros verdiept zich in onze wensen”

Jaap: “Ik werk als contractmanager bij BAM. Vanuit die hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor de contracten op het vlak van het domein riolering en grondwater en het domein asfaltverhardingen en markeringen.”

jaap_agros_succes_verhaalDit zijn twee onderhoudsdomeinen die wij samen met Vandervalk+degroot sinds 2014 voor de gemeente Haarlem integraal uitvoeren. Van de gemeente Haarlem onderdeel van het contract is dat er 5% SROI (Social Return On Investment) wordt ingezet. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van peilbuismetingen in de rioleringen, kun je eigen mensen inzetten of iemand uit de SROI. Dat betekent dat je dan naar mensen op zoek gaat die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bijvoorbeeld mensen die in de bijstand zitten, jongeren die speciaal voortgezet onderwijs volgen of Wajongers.

Springplank naar ander werk

Vanuit het MVO-beleid van BAM bieden wij publieke en private opdrachtgevers de mogelijkheid een goede invulling te geven aan SROI. In ons SROI-plan voor de gemeente Haarlem hebben we opgenomen dat we deze groep mensen begeleiden en waar mogelijk opnemen in het arbeidsproces. Dat kan inhouden dat ze na een jaar of twee jaar bij ons in vaste dienst komen, of dat ze werkervaring opdoen en daarin gecoacht worden als springplank naar ander werk.

Agros is een van de partijen die door de gemeente Haarlem naar voren is geschoven om te bemiddelen. Wanneer wij een specifieke functie willen invullen dan gaan we met Agros zoeken naar geschikte kandidaten.

Onze ervaringen met Agros zijn positief. Het slagingspercentage van de kandidaten ligt met circa 60 a 70 procent hoog.

Het is een vrij intensief traject, omdat deze specifieke doelgroep veel inzet van ons en Agros vergt. Het is belangrijk dat deze kandidaat goed begeleid wordt: dus een goede coach krijgt en de mogelijkheid heeft om een opleiding te volgen. En dat doet Agros goed.

De kracht van Agros

Ik vind het prettig dat Agros op een heldere en gestructureerde manier het traject begeleidt conform onze wensen. De kracht van Agros is dat zij zich verdiepen in de organisatie die zij tegenover zich hebben.  Ze vormen zich daar een beeld bij en kunnen daardoor snel met passende kandidaten komen. Eens per kwartaal hebben we een evaluatie met Agros, waarin we samen kijken waar we eventueel kunnen bijsturen. “De samenwerking ervaren wij als constructief”, aldus Jaap van den Elshout.


Interview door Bart Jonker

Overzicht succesverhalen